გიორგი ოთხმეზური: 1954-2021

Main Article Content

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი Giorgobiani
Published: Aug 25, 2021

Article Details

Section
Memorial